Msze św.

Msze święte w kaplicy:

W każdą niedzielę odprawiane są  trzy Msze św. o godz. 6:30, 8:00 i 18:00

Przed Mszą św. różaniec i możliwość spowiedzi.

Po Mszy św. w niedzielę odbywa się katecheza dla dorosłych.

W pierwszy piątek miesiąca Msza św. o  godz. 6: 30

W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. o godz. 8:00 (o godz. 7:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu).

Po Mszy św. w pierwszą sobotę miesiąca odbywa się spotkanie Krucjaty Eucharystycznej dla dzieci:

http://krucjata.fsspx.pl/

O ewentualnych zmianach i dodatkowych nabożeństwach będziemy informować na bieżąco na stronie głównej.

Msza św. Trydencka – informacje, wykłady i artykuły:

Tekst Mszy świętej na podstawie Mszału Rzymskiego po polsku i po łacinie:
http://www.piusx.org.pl/liturgia/ordo-missae

Kalendarz Liturgiczny:
http://www.piusx.org.pl/liturgia/swieta-stale

Książki na temat Mszy św. (wydawnictwo Te Deum)
http://www.tedeum.pl/kategoria/Msza-sw

x. Karol Stehlin – Msza święta – najdroższy skarb (wykład)
https://www.youtube.com/watch?v=Lkifgb7jvTo

x. Karol Stehlin – dlaczego Msza Trydencka?
https://www.youtube.com/watch?v=zJdptRIcT9g

x. Jan Jenkins – dlaczego Msza Św. powinna być po łacinie?
https://www.youtube.com/watch?v=kunFjrYiX7E

Msza św. jest ofiarą:
http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/510

Ofiara Mszy św.
http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/472