Św. Maksymilian Kolbe

Patronem naszej kaplicy jest jeden z największych świętych XX wieku zwany ,,Szaleńcem Niepokalanej” św. Maksymilian Kolbe – założyciel Niepokalanowa, Rycerstwa Niepokalanej,  gazety ,,Rycerz Niepokalanej”, misjonarz w Japonii i męczennik.

Wykłady Księdza Karola Stehlina na temat św. Maksymiliana Kolbe:

Św. Maksymilian Kolbe i Niepokalane Serce NMP – wykład wygłoszony podczas konferencji fatimskiej w Rzymie w 2012 r.

Św. Maksymilian Kolbe, Fatima i osobiste poświęcenie się Matce Boskiej

Polecane książki na temat św. Maksymiliana Kolbe i Rycerstwa Niepokalanej:

Działalność św. Maksymiliana:

http://militia-immaculatae.org/dzialalnosc-sw-maksymiliana/