Pomoc dla ofiar powodzi w Madrasie

Drodzy Wierni,

Po powodziach spowodowanych przez ulewne deszcze, które miały miejsce w mieście Madras i okolicach (deszcze trwały nieprzerwanie przez 10 dni), warunki społeczeństwa (6, 000, 000 mieszkańców) stają się coraz trudniejsze i niebezpieczne dla zdrowia. Jeden z naszych wiernych,  Marylin Venkatesh, napisał, że ludzie są przerażeni: utrzymująca się woda i nie wywiezione śmieci  zaczynają powodować epidemie. Miasto jest sparaliżowane, lotnisko jest zaknięte, problemy z dostawami wciąż się pogarszają.

Wierni z naszej kaplicy św. Antoniego z Padwy są również dotknięci: proszą o Wasze modlitwy i moralne wsparcie. Ponieważ oni często żyją w biedzie, trudno im będzie odbudować szkody jakie powódź spowodowała w ich domach.

Z wyrazami podziękowania w imieniu wiernych z Madrasu, szczególnie za Wasze gorliwe modlitwy.

6 grudnia 2015

Ks. Karol Stehlin – Przełożony Dystryktu w Azji

P.S. Proszę o przekazanie tej informacji Waszym krewnym i znajomym.

Z inicjatywy Przełożonego FSSPX w Polsce ks. Łukasza Webera, 20 grudnia we wszystkich kościołach i kaplicach Bractwa św. Piusa X w Polsce ofiara z kolekty zostanie przeznaczona na pomoc dla powodzian w Madrasie. 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.