Msza Trydencka – uczestnictwo

Postawy wiernych na Mszy św.

Missa cantata (Msza św. śpiewana oraz recytowana)

WSTAĆ na dzwonek (trzykrotny)
KLĘKNĄĆ, jeżeli śpiewa chór lub kantor; STAĆ, jeśli śpiewają wszyscy wierni; jeśli się klęczało, WSTAĆ razem z ministrantami (lub na Kyrie)
USIĄŚĆ na lekcję
WSTAĆ na Dominum vobiscum przed Ewangelią
USIĄŚĆ po odpowiedzi ministrantów Laus tibi, Christe
WSTAĆ na zapowiedź Ewangelii po polsku (na słowa „…powstawszy…”)
USIĄŚĆ zaraz po zakończeniu Ewangelii
WSTAĆ na początek Credo
USIĄŚĆ na dzwonek
WSTAĆ na okadzanie przez ministranta
USIĄŚĆ po okadzeniu
WSTAĆ na Dominus vobiscum
KLĘKNĄĆ na Sanctus – następuje kanon; po jego zakończeniu:
WSTAĆ na Oremus
KLĘKNĄĆ na Agnus Dei i klęczeć co najmniej do zamknięcia tabernakulum po rozdaniu Komunii św.; potem można usiąść
WSTAĆ na Dominus vobiscum
KLĘKNĄĆ na ostatnie błogosławieństwo
WSTAĆ na ostatnią Ewangelię (w jej trakcie robi się skrócone przyklęknięcie w taki sposób, że dotyka się kolanem ziemi i od razu wstaje)

Missa lecta (Msza św. czytana vel cicha)

zasadniczo się klęczy
WSTAĆ na dzwonek (pojedynczy)
KLĘKNĄĆ razem z ministrantem
WSTAĆ na Ewangelię
KLĘKNĄĆ zaraz po zakończeniu Ewangelii
WSTAĆ na ostatnią Ewangelię
KLĘKNĄĆ na modlitwy Leona XIII